Home / SATELLITE / AsiaSat 7 at 105.5°E

AsiaSat 7 at 105.5°ESatellite Position Frequency SR FEC Encryption Channel  
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 12557 H 3300 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 12557 H 3300 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 12557 H 3300 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 12557 H 3300 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3684 V 2073 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3706 H 6000 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3729 H 13650 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3729 H 13650 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3729 H 13650 3/4 Irdeto 2 TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3729 H 13650 3/4 Irdeto 2 TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3729 H 13650 3/4 Irdeto 2 TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3732 V 6500 3/4 Conax TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3732 V 6500 3/4 Conax TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3739 V 2815 3/4 FTA (free to air) TV channel America
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3745 V 2626 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3750 V 3030 2/3 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3750 V 3030 2/3 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3755 V 4418 7/8 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3760 H 26000 7/8 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3760 H 26000 7/8 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3760 H 26000 7/8 FTA (free to air) TV channel America
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3760 H 26000 7/8 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3760 H 26000 7/8 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3760 H 26000 7/8 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3760 H 26000 7/8 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3760 H 26000 7/8 FTA (free to air) TV channel America
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3760 H 26000 7/8 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3760 H 26000 7/8 FTA (free to air) TV channel Atlantic
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3760 H 26000 7/8 Irdeto 2 TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3760 H 26000 7/8 Viaccess 2.4 , Viaccess 2.5 TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3780 V 28100 3/4 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3780 V 28100 3/4 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3780 V 28100 3/4 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3780 V 28100 3/4 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3780 V 28100 3/4 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3780 V 28100 3/4 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3780 V 28100 3/4 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3780 V 28100 3/4 Videoguard TV channel Atlantic
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3780 V 28100 3/4 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3780 V 28100 3/4 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3780 V 28100 3/4 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3780 V 28100 3/4 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3780 V 28100 3/4 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3820 V 27500 3/4 Conax TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3820 V 27500 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3820 V 27500 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3820 V 27500 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3820 V 27500 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3840 H 29720 5/6 Irdeto TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3840 H 29720 5/6 Irdeto TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3840 H 29720 5/6 Irdeto TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3840 H 29720 5/6 Irdeto TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3840 H 29720 5/6 Irdeto TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3840 H 29720 5/6 Irdeto TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3840 H 29720 5/6 Irdeto TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3840 H 29720 5/6 Irdeto TV channel Atlantic
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3840 H 29720 5/6 Irdeto TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3840 H 29720 5/6 Irdeto TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3840 H 29720 5/6 Irdeto TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3840 H 29720 5/6 Irdeto TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3840 H 29720 5/6 Irdeto TV channel America
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3840 H 29720 5/6 Irdeto TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3860 V 27500 3/4 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3860 V 27500 3/4 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3860 V 27500 3/4 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3880 H 27500 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3880 H 27500 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3880 H 27500 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3880 H 27500 3/4 FTA (free to air) TV channel America
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3880 H 27500 3/4 Irdeto 2 TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3888 V 9220 3/5 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3888 V 9220 3/5 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3888 V 9220 3/5 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3888 V 9220 3/5 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3888 V 9220 3/5 Viaccess 4.0 TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3888 V 9220 3/5 Viaccess 4.0 TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3888 V 9220 3/5 Viaccess 4.0 TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3888 V 9220 3/5 Viaccess 4.0 TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3896 V 3800 3/5 Viaccess 4.0 TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3906 V 2815 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3913 V 7300 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3913 V 7300 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3913 V 7300 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3920 H 26666 3/4 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3920 H 26666 3/4 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3920 H 26666 3/4 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3920 H 26666 3/4 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3920 H 26666 3/4 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3940 V 28100 5/6 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3940 V 28100 5/6 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3940 V 28100 5/6 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3960 H 27500 3/4 PowerVu TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3960 H 27500 3/4 PowerVu TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3960 H 27500 3/4 PowerVu TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3960 H 27500 3/4 PowerVu TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3960 H 27500 3/4 PowerVu TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3960 H 27500 3/4 PowerVu TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3960 H 27500 3/4 PowerVu TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3960 H 27500 3/4 PowerVu TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3960 H 27500 3/4 PowerVu TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3960 H 27500 3/4 PowerVu TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3980 V 28100 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3980 V 28100 3/4 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3980 V 28100 3/4 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3980 V 28100 3/4 Videoguard TV channel America
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 3980 V 28100 3/4 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4000 H 26850 7/8 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4000 H 26850 7/8 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4000 H 26850 7/8 FTA (free to air) TV channel America
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4000 H 26850 7/8 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4000 H 26850 7/8 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4000 H 26850 7/8 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4000 H 26850 7/8 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4000 H 26850 7/8 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4000 H 26850 7/8 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4000 H 26850 7/8 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4000 H 26850 7/8 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4000 H 26850 7/8 Videoguard TV channel America
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4000 H 26850 7/8 Videoguard TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4020 V 27250 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4020 V 27250 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4020 V 27250 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4020 V 27250 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4020 V 27250 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4020 V 27250 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4020 V 27250 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4020 V 27250 3/4 Irdeto 3 TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4020 V 27250 3/4 Irdeto 3 TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4020 V 27250 3/4 Irdeto 3 TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4040 H 26500 1/2 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4040 H 26500 1/2 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4040 H 26500 1/2 FTA (free to air) TV channel Atlantic
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4040 H 26500 1/2 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4040 H 26500 1/2 FTA (free to air) TV channel Atlantic
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4060 V 26666 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4060 V 26666 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4060 V 26666 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4060 V 26666 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4060 V 26666 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4060 V 26666 3/4 Irdeto 2 TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4060 V 26666 3/4 Irdeto 2 TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4060 V 26666 3/4 Irdeto 2 TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4060 V 26666 3/4 Irdeto 2 TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4060 V 26666 3/4 Irdeto 2 TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4060 V 26666 3/4 Irdeto 2 TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4060 V 26666 3/4 Irdeto 2 TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4071 H 14240 3/4 FTA (free to air) TV channel America
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4071 H 14240 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4071 H 14240 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4071 H 14240 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4071 H 14240 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4071 H 14240 3/4 Irdeto TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4071 H 14240 3/4 Viaccess 2.4 , Viaccess 2.5 TV channel Atlantic
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4082 H 3185 5/6 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4082 H 3185 5/6 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4082 H 3185 5/6 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4087 H 3185 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4091 H 2894 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4120 H 27500 7/8 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4120 H 27500 7/8 FTA (free to air) TV channel America
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4120 H 27500 7/8 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4120 H 27500 7/8 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4120 H 27500 7/8 FTA (free to air) TV channel America
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4120 H 27500 7/8 FTA (free to air) TV channel America
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4120 H 27500 7/8 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4140 V 27500 3/4 Conax TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4140 V 27500 3/4 Conax TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4140 V 27500 3/4 Conax TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4140 V 27500 3/4 Conax TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4140 V 27500 3/4 FTA (free to air) TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4146 H 4000 3/4 Irdeto 2 TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4146 H 4000 3/4 Irdeto 2 TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4155 H 9833 3/5 Conax TV channel Asia
Satellite: AsiaSat 3S Position: 105.5°E Frequency: 4155 H 9833 3/5 FTA (free to air) TV channel Asia

About admin

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com